Tantra

ilustrace TANTRA - ILUZE, REALITA A SKUTEČNÁ POTŘEBA
V dnešní době se objevuje zvýšený zájem o tantru. Je to zvýšený zájem o něco, co nemá jasný obsah. Může to být vskutku zábavná hra - pátrat po tom, co všechno najdeme pod slovem "tantra".

Od nabídek nejstaršího řemesla, přes jógínská cvičení až po filozofické přednášky. Pod slovem "tantra" si často lidé představují nějaké temné rituály nebo sexuální orgie. Tantra jako slovo však znamená technika nebo též předivo, dá se říci, že tantra jako slovo je významově neutrální. To sama neukojená a potlačená společnost prostřednictvím svých jedinců dává takové obsahy, které jsou pro ně zajímavé a vzrušující.
Podle mého názoru je tantra zcela něco jiného. Tantra nesnese definic, proto každý pokus o definici je pouze přibližný a nedostatečný. Přesto definujeme tantru jako pozornost životu. Je to především vědomí, které podporuje lidský život a všechny jeho přirozené projevy. Tantra podporuje vědomý život se všemi pocity, emocemi, prožitky, které život nabízí. V dnešní době jsme více méně úspěšní materiálně, ale selháváme v citovém životě, nerozumíme svým emocím, nerozumíme stavu zamilovanosti, neumíme prožívat důležité okamžiky svého života, potlačujeme přirozenou sexualitu a je pro nás obtížné transformovat ji v lásku. Partnerství mezi mužem a ženou je zasaženo dramaty o vlastnění a ovládání. Uspořádání vztahů mezi mužem a ženou, vytváření rodinného života, podléhá dlouhodobým dogmatům.
Tantra je způsob, jak to změnit, neboť tantra je umění života.
Tantra je vědomou cestou k vlastní přirozenosti, je to pestrý projev cvičení, meditací, léčebných seancí, tvořivosti, umění, milostného umění. Tantra jako klidná láskyplná síla spojuje všechny tyto formy.

Tantra-jóga pro ženy

ilustrace Tantra-jóga pro ženy představuje specifický směr tantry. Jde o to probudit v ženě opravdové naplněné ženství, jemnou ženskou energii a vitalitu. Žena se podle nás stává opravdovou ženou až v tom okamžiku, kdy přijme do svého srdce všechny své ženské sokyně, ženské přítelkyně, ženu jako archetyp, ženu jako bohyni a ženu jako divokou vlčici. Tantra-jóga pro ženy je celoroční projekt, který se skládá ze šesti víkendů určených pouze pro ženy, z festivalového týdne pro ženy a jednoho týdenního setkání se ženami během léta. Ženské hodnoty jsou láska, umění, skutečné lidské vztahy, pohoda domova, zkrášlení uměním. Žena je i matkou, ochránkyní, patronkou domova, ženského láskyplného přijetí muže, žena je pěstitelkou a léčitelkou. Všechny tyto aspekty budeme v ženě objevovat a posilovat. Objevíme a posílíme ženský orgasmus jako cestu ke krásnému a láskyplnému životu. Ozdravíme pomocí tantrické ženské energie ostatní části těla, pomocí ženského tantrického cvičení se dotkneme ženství a veliké skryté síly uschované v ženských pohlavních orgánech. Tantra-jóga pro ženy je ideálním vstupem do Tantrické školy. Tantra-jóga pro ženy je přípravou na cestu tantry, žena po absolvování celého cyklu tantra-jógy je schopna vstoupit do Tantrické školy beze strachu a předsudků.

Představení systému Tantra-jógy pro ženy

Tantra-jóga I, II
29. 2. - 1. 3. 08
4. - 6. 4. 08
30. 5. - 1. 6. 08
10. - 17. 8. 08
3. - 5. 10. 08
21. - 23. 11. 08
12. - 14. 12. 08

Během těchto setkání klademe důraz na práci se sebou. Hlavní kmen tvoří tantrické cvičení Mohendžodáro. Naučíme se sebeenergetizační sestavu. Další prvky, se kterými budeme pracovat jsou masáž a automasáž, katarze a deprogram, programy na čistě ženské aspekty, vizualizace čistě ženských aspektů, osvobození se od mužských rolí. Oshovy meditace - Kundalini, Dy namická meditace, Nadabrahma. Práce a setkávání výhradně v ženském kolektivu s ženským lektorem. Cíl: sebevyjadřování, nalezení svých emocí, nalezení svých pocitů, sebeprožívání, sebevzrušování, nalezení svého těla, nalezení vztahu k sobě, nalezení ženských aspektů. Během posledního víkendu proběhne zasvěcení do systému Tantra-jóga I a předání diplomu.

Tantra-jóga II
Rozvíjení aspektů vztahu ve skupině, vztah ženy k ženě, vztah ženy ke kolektivu žen a vztah ženy k archetypu ženy. Rozvíjení sounáležitosti a vzájemné podpory, odstranění negativních emocí a prožitků. Práce je směřována více do skupiny a vnímání skupinové energie. Cvičení na rozvoj ženské sexuální síly a schopnosti prožívat orgasmus.

Tantra-jóga III
Varianta pro cvičitele. Jedná se o ucelenou školu sedmi víkendů od září do dubna. Součástí je i týdenní soustředění v létě. 

Více na http://pranama.blog.cz

Tantra-jóga pro muže

ilustrace

Tantra pro muže probouzí a harmonizuje mužskou přirozenou agresivitu pomocí práce s čakrami, dechem a pomocí starodávných energetizujících cvičení. Mužská sexualita se zde chápe jako životní energie, kterou je možné užít jak pro zdravotní účinek, tak pro milostnou přípravu.

Deset důvodů, proč dělat mužskou tantru:
1. Nám mužům chybí mužská společnost. Celý život jsme vystavováni kontaktům se ženami, což mění naše základní vzorce chování.
2. Moudrá starodávná společenství pěstovala mužské přechodové rituály, ve kterých muž nabíral svoji mužskou sílu, mužská tantra je takovým přechodovým rituálem.
3. Existuje mnoho kurzů specializovaných pro ženy, ženy se umí velice dobře podpořit ženským kolektivem, normální muž nemá kde hledat oporu.
4. Muži v dnešní době umí být laskaví, vlídní, umí komunikovat, vciťovat se, mají tedy spoustu ženských vlastností, které člověk potřebuje pro život. Ale mužům často chybí základní mužské vlastnosti jako je síla, rozvaha, umění se rozhodnout, stát si za svým.
5. Muži potřebují obnovit svoji přirozenou agresivitu, svoji základní mužskou energii lovce, bojovníka, ale i šamana a moudrého rádce.
6. Muži potřebují mužskou komunitu pro přirozený odpočinek. Muž si potřebuje odpočinout od manželky, maminky, dcery, spolupracovnice, šéfové, sekretářky.
7. Muž potřebuje najít sám sebe, své vlastní mužské pocity, své vlastní tělo, svou vlastní energii. Muž potřebuje najít svoji přirozenou sexualitu a vstupovat do milostného života jako rovnocenný partner, který si je vědom svých potřeb a který umí mít pozornost taky na sebe, nejen na ženu.
8. Muž potřebuje být sám sebou, aby porozuměl partnerským vztahům, aby uměl být v partnerském vztahu sám za sebe.
9. Muž, který nalezne sám sebe, svoji vlastní energii, svoji vlastní přirozenost, se stává spontánně atraktivním pro ženy a lehce vstupuje do společenských, pracovních i milostných vztahů se ženami.
10. Mužská tantra je velmi zábavná, posilující, inspirující. S mužskou tantrou máme velmi dobré zkušenosti. Muž, který jednou ochutná kumulovanou mužskou energii, tak se rád do společenství mužů vrací.

Více na http://aabhar.blog.cz

Pozvánky na akce


DESIGN 3W WEBDESIGN BRNO 2006