Tantrický festival - semináře roku 2007

ilustrace

1. - 3. května 2007 seminář INTIMNÍ SDÍLENÍ
"Poznej sám sebe, své nitro a otevři se intimitě."
Na tomto semináři budeme používat tradiční i moderní tantrické techniky k tomu, abychom probudili vnitřní stav, ze kterého je krásné prožívat a sdílet jakoukoliv zkušenost s druhým člověkem nebo se svými přáteli.
Tento seminář je velice láskyplný a je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé. Součástí programu jsou Oshovy meditace, techniky přírodní léčby, masáže, uvolňování, sdílení svých pocitů.

3. - 6. května 2007  Klubové setkání různých tantrických forem - tanec, divadlo, hudba, přednášky a semináře

1. 5. Sean Barry a Otevřené srdce - tantrická dechová technika

ilustrace

Nenechte si ujít krásný zážitek ponoření do říše elfů a staletých stromů.

Sean Barry - Angličan s irskými předky, rodák z anglického Newcastlu, je mladý nadaný hudebník, vítěz mnoha světových hudebních soutěží. Je se svou harfou spojený už od dětství, kdy například opakovaně hrál i pro Anglickou královnu.
V Čechách žije již sedm let a nachází tu kromě příjemného života spoustu hudební inspirace. Vydal několik CDček, některé v Anglii, v Čechách se skupinou Irish Dew a sólové CD "Česká inspirace".

1. - 3. 5. seminář INTIMNÍ SDÍLENÍ

ilustrace

Jestli je něčím moderní doba chakterizována, tak je to ztráta komunikace člověka s člověkem. Člověk nahrazuje přímou komunikaci nějakou technologickou  pomůckou.

Ve skutečnosti mu chybí lidské teplo a přímý kontakt. Dokonce v osobním styku si moderní člověk nadbytečně chrání své nitro, takže mezi sebou hovoří nikoliv dva lidé, ale naučené programy zdvořilostních frází, argumentů a potvrzování dosavadních názorů.

Seminář Intimní sdílení ukazuje cestu z partnerských nedorozumění a ze samoty člověka vůbec. Jestli jste partneři a s tantrou začínáte nebo hledáte vhodného partnera, tak je to ideální začátek.
Láskyplný a hluboký seminář, který otevírá hloubku člověka a jeho intimní sdílení. Dokonce i zkušený absolvent tantrických kurzů ocení příležitost zbavit se uzavření, které si člověk vytváří, aby si chránil svou intimitu, tedy něco, co obvykle nezná. Seminář ukáže, jak cesta od hlavy k srdci a od naučeného jednání k přirozenému jednání intimitu otevírá. Díky tomu vznikají opravdové vztahy mezi přáteli, partnery, milenci a nikoliv pouze náhražky.
Ne náhodou je seminář slavnostně zahájen tantrickou technikou Otevřené srdce za účasti irského hráče na keltskou harfu Seana Barryho, což ukazuje že intimní sdílení může být krásné a hluboké a že tantra je uměním života.

3. 5. SHIVANAM

ilustrace Vznik 1998 - osmileté působení na české scéně - účast na velkých festivalech - naprosto vlastní osobitý projev - multimediální show.
Spojení world music s moderními rytmy. Připravují druhé CD, které touto dobou mixují, nahrávají a tvoří. Vyjde koncem roku, a máte se na co těšit. V současnosti synchronně s nahráváním pracují na hudbě ke dvěma filmům. Jeden má pracovní název "Legenda nížin", kde opravdu pracují s emocí pomocí zvuku - tj. DOTEK ABSOLUTNA. Mysticko poeticky laděný příběh tím získává na autentičnosti. Druhým filmem je cestopis "Indií" od Tomáše Kubáka. Klasické indické nástroje a čistě akusticky prolínajícího reálu děje v obraze vám poodhrne roušku dávného rituálu v Asii.
Členové skupiny:
Ivan Jašek - alikvótní zpěvy, tabla, percuse, sampling, live efect´s, kytary, brumle
Kamil Němeček - tabla, balafon, djembe, tarabuka, šamanský buben, chřestidla
Martin Směřička - conga, didjeridoo, djembe, chřestidla, bicí.
Tomáš Kedzior - baskytara + efekty
Hosté - David Synák (Čankišou), Slávek Forman, Mc Barry a další.

4. 5. SHIVATRANCE

ilustrace Vznik 2002 - nový hudební projev šamanismu s elektronikou. Od chilloutových až ambientních ploch po astrální vibraci v tranzové až psytranzové podobě, ovlivněné world music. Jedná se o odkloně-nou fůzi členů skupiny Shivanam, kteří zde rozvinuli vlastní pojetí v další rozměr. Jinými slovy: "tam, kde končí Shivanam, začíná Shivatrance". Odpovídá tomu i BPM, neboť Shivatrance navazuje na rychlost 130 BPM a plynule tak přechází  přes dnes již "omletou" taneční scénu. Živě: alikvótní a hrdelní hlasy, Mc´s, efekty ze sampléru, kytary, tabla, perkuse, chřestidla, didjeridoo, latinsko-americká konga, arabské tarabuky - do tvrdého a nekompromisního bítu - reagujícího na živě hrané nástroje. Hosté, kteří se na tomto projektu podílejí, ještě více rozšiřují možnosti, jaké nám hudba vůbec dokáže poskytnout.

5. 5. SOL ET SEDES

ilustrace Sol et Sedes je mladý vokální soubor, který byl založen na podzim roku 2005.
Repertoár souboru je zaměřen převážně na hudbu, jež byla napsána před rokem 1800, zvláště na tvorbu Jana Dismase Zelenky, avšak nevyhýbá se ani novým hudebním proudům.
Soubor je složen z osmi zpěváků, potkávají se v něm jak studenti Janáčkovy akademie múzických umění a konzervatoří, tak studenti nehudebních oborů.
Sol et Sedes pořádá nejen samostatné koncerty, ale spolupracuje i s jinými vokálními či instrumentálními tělesy. Zakladatelkou a uměleckou vedoucí souboru je Linda Keprtová.

5. 5. VIPASSANA se Sol et Sedes

ilustrace

Meditace za zvuků vokálního souboru, který zpívá středověké skladby podobné Gregoriánským chorálům

Vipassana je meditací, která udělala více osvícených lidí než jakákoli jiná, protože je samotnou esencí. Všechny ostatní meditace mají stejnou esenci, ale v různých formách; je k nim přidáno také něco neesenciálního. Ale Vipassana je čistá esence. Nemůžete z ní nic vypustit a nemůžete k ní nic přidat, abyste ji vylepšili.  Vipassana se může dělat třemi různými způsoby - můžete si vybrat, který vám nejvíce vyhovuje.

První je: bdělost vaší činnosti, vašeho těla, vaší mysli, vašeho srdce. Když se procházíte, měli byste jít s bdělostí. Když pohybujete rukou, měli byste jí pohybovat s bdělostí a dokonale vědět, že pohybujete rukou. Můžete jí pohybovat bez jakéhokoliv vědomí jako mechanickou věcí ..... jste na ranní procházce; můžete se procházet bez toho, aniž byste si byli vědomi svých chodidel. Všímejte si pohybů svého těla. Když jíte, všímejte si pohybů, které jsou potřebné pro jezení. Při sprchování si všímejte chladu, který k vám přichází, vody padající na vás a obrovské radosti z toho, pouze si všímejte. To se nemůže stát v nevědomém stavu. A stejné to je s vaší myslí. Ať jakákoli myšlenka projde na obrazovce vaší mysli, buďte pouze pozorovatelem. Ať jakákoli emoce projde na obrazovce vašeho srdce, zůstaňte pouze svědkem, nezapojujte se, neidentifikujte se, nehodnoťte, co je dobré, co je špatné; toto není částí vaší meditace.

Druhý způsob je: dýchání, uvědomovat si dech. Při nádechu se vaše břicho začíná zvedat a při výdechu se vaše břicho začíná znovu usazovat. Takže druhá metoda je být si vědom břicha: jeho zvedání a klesání. Pouze samotné uvědomění, jak se břicho zvedá a klesá... a břicho je velmi blízko životních zdrojů, protože dítě je spojeno s matčiným životem skrze pupík. Za pupíkem je jeho zdroj života. Takže když se břicho zvedá, je to  skutečně životní energie, pramen života, který stoupá a klesá s každým dechem. To také není těžké a možná je to ještě lehčí, protože to je jednoduchá technika.

A třetí způsob je: být si vědom dechu při vstupu, kdy dech vstupuje vašimi nosními dírkami. Pociťte to na tomto extrému - opačném pólu břicha - pociťte to v nose. Nádech vstupující dovnitř přináší nosním dírkám určitý chlad. Pak výdech vycházející ven... nádech vstupující dovnitř, výdech vystupující ven...

Pamatujte si: lehce znamená správně.

Sezení
Najděte si dostatečně pohodlnou a bdělou polohu pro 40 až 60 minut sezení. Záda a hlava mají být rovné, oči zavřené a dech normální. Zůstaňte co nejklidnější, bez pohybu, polohu změňte jen tehdy, je-li to skutečně nutné. Základním cílem během sezení je pozorování břicha trochu nad pupíkem, jak při nádechu a výdechu jde nahoru a dolů. Toto není technika na koncentraci, takže během pozorování dechu mnoho jiných věcí odvede vaši pozornost. Ve Vipassaně nic není rušením, proto když cokoliv přijde, přestaňte pozorovat dech a věnujte tomu pozornost, dokud není možno se zase vrátit zpátky k dechu. Mohou to být myšlenky, pocity, hodnocení, tělesné vjemy, dojmy z vnějšího světa, atp. Důležitý je proces pozorování, ne až tak to, co pozorujete. Proto si pamatujte - s ničím z toho, co přichází, se neidentifikujte. Na otázky a problémy se můžete dívat jako na mystéria a užít si je.

Chůze ve Vipassaně
To je pomalá obyčejná chůze, založená na uvědomění si chodidel a toho, jak se dotýkají země. Můžete chodit v kruhu nebo 10 až 15 kroků dopředu a zpět, uvnitř nebo ven z místnosti. Oči se dívají dolů, několik kroků dopředu. Během chůze by pozornost měla být zaměřena na kontakt každého chodidla, jak se dotýká země. Pokud se objeví jiné věci, přestaňte věnovat pozornost chodidlům, všimněte si, co jiného odvedlo vaši pozornost a vraťte se zpátky k chodidlům. Je to stejná technika jako při sezení, ale pozoruje se odlišný základní objekt. Můžete chodit 20 až 30 minut.  

5. 5. Sexualita moderního člověka

ilustrace

Pořad známého sexuologa MUDr. Radima Uzla

Na začátek jsme položili panu doktorovi několik otázek:.
Jaké jsou časté nebo typické problémy moderního člověka z hlediska sexuologie, kdo to je moderní člověk?
Moderní doba přináší stresové situace a uspěchaný životní styl. Obě tyto okolnosti jsou hrobařem sexu, proto se asi množí různé poruchy pohlavního života, které člověk v minulosti prakticky neznal. Moderní člověk nemusí být nutně takový, který „jde s dobou“ a podléhá všem módním vlnám. Naopak je dnes často moderní určitý návrat k přírodě a prostým obyčejům našich předků.                       .    
Do jaké míry si myslíte, že je současná společnost otevřená prožitkovým zkušenostem, meditačním seminářům, seminářům s intimnější zkušeností? Je podobná praxe i v současné medicíně?
Všechny tyto zkušenosti řadíme k takzvaným relaxačním technikám a jejich nácvik je v plném souladu s moderními trendy v lékařství. 
Máte rád ženské tělo? Které partie jsou pro vás inspirující?
Mám v knihovně knížku po svém dědečkovi a ta se jmenuje „Žena  věčná inspirace umění“. Za těch 80 let od vydání této knihy se to příliš nezměnilo. Na sobě samozřejmě pozoruji vliv 40 let praxe gynekologie a porodnictví. Ženské tělo znám od hlavy k patě a inspirující je každý jeho milimetr.                      .
Co je pro vás láska a co je zamilovanost? Je možné chápat lásku jako druh umění?
Zamilovanost je akutní stadium lásky, taky se mu říká erotická fascinace. Pokud pak přechází v trvalou a dlouhodobou lásku, tak můžeme říci, že se to podařilo. Samozřejmě, že je to umění!
Na našem Tantrickém festivalu v Lažánkách budete mít pořad Sexualita moderního člověka, na co se můžeme těšit? Můžeme vám během pořadu klást otázky?
Chtěl bych s účastníky diskutovat o tom, co se v sexualitě  v posledních desetiletích změnilo. Kdybych vám to teď prozradil, tak už bych tam nemusel jezdit. Nechejte se překvapit! Samozřejmě že jsem připraven na bohatou diskusi.                         . 
Na Moravě byla nalezena Věstonická Venuše, neolitická figurka z pálené hlíny, zobrazující ženu s velkými prsy, pravděpodobně matku. Soška je ve tvaru kosočtverce. Archeologové zmiňují kosočtverec jako symbol ženského přirození, ženství, mateřství, plodivých sil. Mužské i ženské přirození je častým symbolem v různých kulturách starých národů i primitivních kmenů. Je sexualita, mužství, ženství rozhodující síla, rozhodující motiv jednání člověka? Jak vnímáte jevy jako potlačená sexualita, rigidita, nepatřičnost nahoty atd.?
Sexualita je přirozenou součástí kultury a lidského života. Kosočtverec samozřejmě není jenom symbolem malovaným na plot, ale má opravdu hlubší význam. Výhoda současné kultury spočívá v tom, že je možno o všech otázkách spojených s lidskou sexualitou hovořit otevřeně a bez zábran. Myslím, že to sexualitě prospívá.                         .
Těšíte se k nám?
Jelikož jsem studoval lékařskou fakultu v Brně, tak se vlastně vracím do kraje svého mládí. Samozřejmě se těším.    

5. 5. TANTRICKÝ RITUÁL - skrytý návod na cestě k osvícení

ilustrace

Lidský život má smysl, když v jeho průběhu člověk spěje odněkud někam, když na začátku života se člověk nachází v určitém stavu mysli a energie, a v průběhu života dochází ke změně tohoto stavu. Změna znamená život. Cokoliv, co se mění, žije. Staří mistři předávali svá učení a přitom říkali, že stačí, když se stav mění. Změna jakéhokoliv stavu je už cesta. Nemusíme ulpívat na výsledku a na konečném cíli, potřebujeme jen důvěřovat přirozenému vývoji člověka, tzn. pochopit, co to vývoj vlastně je a odstraňovat vše, co by přirozený vývoj potlačovalo a ničilo. Staří mistři sdělovali své nadčasové pravdy a zároveň říkali, že život sám se stejně nedá příliš ovlivnit než tak, že ho budeme žít.

Tantrický rituál je jedna ze zkušeností, která pomáhá člověku vydávat se na svůj přirozený vývoj a uvědomovat si svůj život. Tím, že si uvědomujeme svůj život, že si uvědomíme, co žijeme, tím se přirozeně vyvíjíme. Tantrický rituál otevírá smysly, člověk se stává senzitivním, tantrický rituál probouzí vědomí.
Říkáme, že tantrický rituál je návod. Aby něco mohlo být návodem, tak musí mít svůj postup, svůj scénář. Ritualizovaná činnost je činnost, která má svůj přesně daný scénář v čase a prostoru. Rituál je něco, co se opakuje, co se dokonce může pravidelně opakovat. Rituál je přesně daný a může se často opakovat, protože změna se neděje ve formě, ale v obsahu. Člověk může mít problém dodržet všechny postupy rituálu, může toužit po změně, ale změna formy by znamenala ztratit pointu.

Jak tantrický rituál funguje si můžeme vysvětlit na jedné technice, které se říká "Letmý polibek". Muž a žena k sobě přistoupí a jemně se dotknou vzájemně rty. Jako rituál si to představme, že muž a žena na sebe pohlédnou, mají předepsané šaty, jsou naprosto čistí, mají na obličeji namalovaný archetypální znak a mají za sebou přípravnou meditaci. Muž a žena na sebe pohlédnou, muž nejdříve udělá sedm krůčků k ženě, žena udělá sedm krůčků k muži, oba dva se vzájemně ukloní a poté se dotknou jemně rty. Setrvají v dotyku několik sekund a oba dva se ukloní, žena ustoupí sedm kroků a muž ustoupí sedm kroků. Toto je scénář krátkého rituálu. Na tělesné úrovni se jedná pouze o letmý dotyk, ale na vnitřní intimní úrovni dochází k neuvěřitelným změnám. První provedení rituálu samozřejmě nic neznamená, rituál se musí opakovat. S každým opakováním intimita obou se vzájemně prolíná. Je přítomna meditace, je přítomna modlitba, je přítomno přijetí, úcta, láska, v neposlední řadě trpělivost a odevzdanost Existenci. Protipóly se přitahují a odpuzují tak, jak se oba k sobě  přibližují a vzdalují. Probouzí se postupně velká touha, ale je jim na dlouho dovolen pouze letmý dotyk. Udržet se delší dobu ve vědomí a v trpělivém otevřeném opakování rituálu znamená prohlubovat svůj talent a své univerzální schopnosti. Rituál rozbíjí chaotičnost mysli. Člověk prochází neuvěřitelným vývojem od jednoho rituálu do druhého.
Startuje se jeho podvědomí, nevědomí, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí - prostě všechny druhy vnitřních sil a všechny druhy vnějších sil. Nemůže tomu být jinak. Tím, že se jedná stále o stejný pohyb a stále stejný úkon, tak se mění něco uvnitř. Protože se nemůže měnit nic vně, musí se měnit něco uvnitř. Dovedete si představit, když milenci zahájí krásný večer takovýmto hodinovým rituálem, jak to promění jejich večer? Všechny stresy budou odfiltrovány, mocenské boje a výkřiky ega, které bývají v našem podvědomí, budou utišeny, a láskyplné odevzdání prostoupí celý večer. Samozřejmě, budou-li takového rituálu oba schopni. Dovedete si představit, kdyby takový rituál oba milenci dělali sedm hodin denně sedm dní v týdnu sedm měsíců? Kolik by to bylo trpělivosti, kolik by to bylo odevzdání, kolik by to bylo modliteb? Dovedu si představit, že by to navždy změnilo jejich život.     

Tantrický festival - semináře roku 2006

ilustrace PĚTIDENNÍ SEMINÁŘE 28. května - 2. června 2006

1. Tanec Sarasvátí (pro ženy)
Seminář zaměřený na tantrický tanec na probuzení vnitřní ženy, se kterým vystoupíme v sobotu večer pro širokou festivalovou veřejnost. Cílem je vnést umění meditace do tance a ohromit diváky jinovým, meditativním, ryze ženským tancem Sarasvátí.

2. Tranz - cesta bojovníka (pro muže)
Seminář, během kterého zažijete programy z široké studnice tranzovních technik starých kultur a přírodních národů. Pokud máte rádi tanec, masáže, exotickou hudbu a velké prožitky, tak je tato akce přesně pro vás. Pomocí šamanského dýchání, extatického tancování osvěžíme tělo a očistíme srdce. Léčebnými technikami posílíme své zdraví a probudíme energii. Naše cesta povede k bezprostřednosti a přirozenosti.

3. Umění improvizace (pro ženy i muže)
Seminář na umění uvolněné kreativní mysli. Smyslem tohoto programu je otevřít své vlastní tvořivé a sebeléčebné schopnosti. Nalézání sebe sama, své životní síly, smyslu své existence, lásky a radosti pomocí sdílení v hudbě, výtvarném umění, divadle a psychodramatu, v literatuře, v tanci. V rámci týdne můžete zažít některý z těchto prožitkových seminářů nebo jejich kombinace:
a) muzikoterapie, tanec, hudba, pohybové umění
b) osobní dovednosti, komunikace, divadlo, psychodrama
c) artterapie, akční kreativita, výtvarné umění, literatura, poezie

Šamanský kirtan - pátek 26. 5. večer

Pokud chcete zažít uvolnění, pokud se chcete zbavit stresu, tak je šamanský kirtan pro vás vhodným a důležitým programem. Jedná se o archetypální skupinovou přírodní léčbu, která je v různých formách praktikována u přírodních národů. Je to kolektivní muzikoterapeutická akce, spojení zvuku a pohybu. Každý zvuk je stimulován a improvizován, každý pohyb je stimulován a improvizován. Používají se nízké kmitočty i vysoké frekvence, používají se melodické linky i disharmonické kakofonie. Šamanská technologie uvolní mysl, otevře tělo. Člověk ponořený do šamanského kirtanu pocítí návrat ke svým kořenům za hranice civilizace. Člověk ponořený do šamanského kirtanu může ucítit, že je součástí kolektivního vědomí i nevědomí. Člověk ponořený do šamanského kirtanu objeví přirozenou spontánnost a za tou spontánností projevy mimosmyslové komunikace. Člověk objevuje svůj vnitřní stav a objevuje, že cokoliv dělá ze svého vnitřního stavu, má svoji hodnotu a kvalitu. Hluboký vnitřní stav je důležitý pro jakékoliv rozhodnutí. Hluboký vnitřní stav je důležitý pro milostné setkání s partnerem. Hluboký vnitřní stav je spojení se sebou samým.

Půlnoční mystické představení Alchymista z pátku 26.5. na sobotu 27.5.

ilustrace Divadelní představení Divadla U stolu na motivy stejnojmenné knihy Paula Coelho. Takřka pohádkový příběh o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Dějově poutavý, průzračný i sugestivně symbolický příběh, připomínající lidem, že jejich život má individuální smysl i univerzální platnost a že jej mohou vzít sami do svých rukou. Účinkují: Ladislav Lakomý, František Derfler, Jan Zrzavý (Lukáš Rieger).

Mantry na otevření mužné síly - sobota 27. 5. odpoledne

Tantra rozeznává párové meditace, párové techniky, ale také existují programy, které jsou zaměřeny specielně na muže nebo na ženy. Vibračně má muž a žena stejné tělo. Působíme-li vibrací do intimní oblasti, tak efekt je podobný jak u ženy, tak u muže. Při určité frekvenci rezonují podobné části těla mužského i ženského. Přesto je možné zaměřit program na muže tak, aby narostla jeho přirozená agresivita, a tato agresivita aby byla transformována v životodárnou energii. Další důvod pro mužské programy je ten, že muž potřebuje podporovat své přirozené mužské vlastnosti jako je rozhodnost, jistota, rychlost, dynamická přizpůsobivost, síla apod. Civilizovaný muž tyto archetypální vlastnosti ztrácí. Neví, že je muž, respektive nezná ten pocit, že je muž. To, co cítí, je civilizací přetaveno. Cítí v sobě jakýsi produkt civilizace, nemá kontakt se sebou samým, nemá kontakt se svými kořeny. Mužský kolektiv, který je vystaven účinkům směrovaných manter, nalézá sebe sama. Muž se stane mužem tím, že si rozvzpomene na to, že je muž. Toto rozvzpomenutí není možné pomocí přednášky, informace nebo knihy. Je to energetický stav, který musí prožít. Naše Tantrická škola používá určité dynamické i klidné směrované mantry. Mantrou rozuměj léčebný zvuk, který se může mnohokrát opakovat a posilovat sebe sama. Používáme kombinaci určitých rytmů, určitých pohybů, určitých zvuků a povzbuzujeme šedou mozkovou kůru, nejstarší části mozku, centrum hara a celý energetický systém u muže. Opravdový muž pak probouzí ženu.

MOHENDŽODÁRO - sobota 27. 5. odpoledne

ilustrace Existují cvičení pro ženy, které oproti józe a tai-či výrazně podporují ženské vlastnosti, ženskou energii a vnitřní ženu. Mohendžodáro zahrnuje tantrický systém takových cvičení, které vycházejí z meditace, z hlubokého prožitku a uvědomování si všech částí ženského těla. Mohendžodáro vedek rozkvětu ženství, k totálnímu prožívání milostných chvil a k harmonizaci partnerství. Žena trénovaná v Mohendžodáru vyrovnává přirozenou mužskou agresivitu svojí schopností přijímat, odevzdat se a léčit.

VAGINA MONOLOGY - sobota 27. 5. odpoledne

ilustrace Divadelní představení, které bylo vytvořeno na základě stejnojmenné knihy od americké spisovatelky Eve Ensler. Vagina Monology - dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny. Je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Byla uvítána jako bible pro novou generaci žen. Kniha i divadelní hra inspirovaly dynamické hnutí - Den-V - jehož cílem je skoncovat s násilím proti ženám. Toto vtipné a neuctivé, soucitné a moudré dílo, vyjadřuje ty nejhlubší ženské fantazie a obavy a zaručuje, že se po jejím přečtení či shlédnutí nikdo nebude dívat na ženské tělo ani na sex stejně jako předtím.Eve Enslerová začala psát Vagina monology, devadesátiminutové „samomluvy“ na základě rozhovorů s více než dvěma sty žen nejrůznějšího věku, sociálního postavení, národnosti a vyznání. Enslerová se snažila zachytit bolestné jádro problému žen s přijetím vlastního těla. Provokativním způsobem vybízí k zamyšlení nad něčím, o čem nebylo donedávna patřičné mluvit. O něčem „tam dole“. Toto dílo narušuje a mění mnohdy celoživotní předsudky a klišé.

Párová Kundalini meditace - sobota 27.5. odpoledne

Je velice výhodné dělat párovou kundalini meditaci ve smíšeném páru. Vzhledem k tomu, že se rozdílné polarity, mužská a ženská mísí, tak má tato technika dalekosáhlý zdravotní efekt. Je možno použít jakýkoli způsob provádění párové kundalini: konvenční na vzdálenost, propletenou, vleže, provokativní, povzbuzující a stimulující. Roztřesením a rozvibrováním páru se vzájemně doplňují polarity a dvojice si vzájemně užívá své společné energie, aniž by o něco usilovala. V párové kundalini meditaci se setkává muž se ženou, aniž by usilovali o milování, a toto setkání může být častokrát vzrušivější a extatičtější. Otevírají se nové prostory a prožitky, je zde větší prostor pro tantrické setkávání se, tedy pro setkávání se nejen na úrovni pohlavní. I to je smysl meditace a i to je smysl tantrického milování.

Tomáš Kočko & Orchestr - sobota 27.5. večer

ilustrace World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Tomáš Kočko zpopularizoval písně na básnické texty beskydského barda Ladislava Nezdařila, které tvoří podstatnou část jeho repertoáru. Druhou významnou částí je původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou tématikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi, legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár doplňují osobité úpravy tradičních písní Moravy. Zvuk kapely je akustický, poučený rockem, etnickou hudbou i jazzem. Tomáš Kočko & ORCHESTR vystupovali na mnoha významných festivalech world music, festivalech folkových, folklórích, rockových i festivalech alternativní hudby v ČR i zahraničí.

Princ Bhadra a princezna Vasantaséna - pátek 2.6. večer

ilustrace Prince Bhadru napsal Hubert Krejčí a Pavel Huml podle staroindického vyprávění O pokryteckém knězi, jehož autorem byl kašmírský bráhman Sómadéva. V Krejčího osobité dramatizaci se objevují hinduistické a buddhistické prvky a celá hra má tak velmi očistný účinek, přestože jistá typovost postav ladí hru komickým směrem. V textu můžeme vystopovat vliv různých divadelních poetik: komedie dell'arte, japonského a čínského tradičního divadla a jiných forem lidového uličního divadla, ba dokonce i jistý vliv klauniády a němé grotesky. Samotná inscenace pak vychází z podobných principů. Pohyb a gesto je založeno na principech komedie dell'arte, práce s pohybovým centrem vychází z technik japonských kjógenů a užívání tanečních gest a muder z indického divadla. Studio Dům je sdružení mladých divadelníků, které založila kmenová režisérka brněnského Divadla Husa na provázku Eva Tálská, pod jejímž vedením začaly vznikat první inscenace Studia. Postupem času začali ve Studiu realizovat své projekty sami jeho starší členové. Vzniklo tak několik autorských představení. Princ Bhadra je jedním z nich.

Dynamická meditace s Létajícím kobercem - sobota 3.6. ráno

ilustrace Zážitek, na který se většina z nás těší, je skupinová dynamická meditace se živou kapelou. Dynamická meditace sama o sobě je neuvěřitelná technika. Cvičí se po celém světě. Má hluboké antistresové účinky, spontánně detoxikuje celé tělo, uvolňuje mysl, revitalizuje organismus. Dynamickou meditaci vytvořil uznávaný osvícený mistr Osho a za několik desetiletí se stala součástí hlubších procesů rozvoje člověka, součástí mnoha terapií, mnoha tanečních seminářů, mnoha sportovních seminářů, mnoha seminářů zaměřených na tvořivost. Dynamická meditace je pro moderního člověka. Nemá nic společného s náboženstvím, je to čistá zdravotní přírodně-léčebná technika. Je natolik celostní, že jsou zkušenosti, že kdybychom každý den s pozorností a nasazením dělali dynamickou meditaci, tak bude mít náš organismus sílu se vyléčit ze všech chronických neduhů.

Dynamická meditace má několik fází.
V první fázi člověk aktivně pracuje s dechem. Chaotický dech uvolní mysl, nabije buňky energií, rozproudí krev, rozbíjí automatismy, člověk se spojí se svým tělem.
V druhé fázi se člověk může emočně vyjádřit. Je to velice hravá fáze. Člověk si uvědomí, že se skládá z různých prožitých i neprožitých emocí, že je jeho životní postoj formován tím, jak je schopen prožívat.
Třetí fáze je uvolňující pohyb spojující zemi a nebe, který společně se zvukem dočišťuje tělo, poutá pozornost na tělo, zároveň dokončuje spontánní transformaci. Srovnává hlavu a tělo.
Ve čtvrté fázi je člověk v hlubokém klidu s velkou pozorností na sebe. Náš organismus má čas vše uvést do nového stavu harmonie.
V poslední části člověk ve spontánním oslavném tanci prožívá nový stav.
Mimořádná je zkušenost s živou kapelou a velkou skupinou lidí. Dojde k velkému propojení zvuku, rozvibrovaných hudebních nástrojů, hudebníků, lektorů a meditujících. Tato zkušenost je určena pro kohokoliv.

Změněné stavy vědomí s Létajícím kobercem - sobota 3.6. dopoledne

ilustrace Létající koberec poletuje někde mezi šamanskými rituály, dream house, world music, ethno-trans-break-beat. Pro skupinu Létající koberec jsou hudba a tanec přirozeným nástrojem k navození tranzu a vnitřnímu uvolnění. Tento přístup je tisíce let starý a byl prapůvodně používán v mnoha kulturách světa.

KÁMASÚTRA - divadelní inscenace a rituál - sobota 3.6. večer

ilustrace Tato trojdílná inscenace pracuje s energií. Divák je uváděn do společného energetického prostoru. Kombinací gagů, komických situací, obřadných rituálních prvků inscenace může dosahovat uvolnění, emoční probuzení diváků. Zveřejněním intimních emocí společně s významotvorným prostorem se divák v možné míře stane účastníkem přechodového rituálu, zvláště jestli projde celou ságou.
"Kámasútra - stopy našich předků" evokuje naše představy.
"Kámasútra - labyrint světa" odhaluje náš emocionální svět.
"Kámasútra - ráj srdce" nás zavádí do tantrického rituálu.

Mystéria lásky, života a smrti - sobota 3.6. v noci

Pro odvážné účastníky našeho festivalu je připraven noční tantrický program. V tomto programu chceme, abyste ochutnali něco intimnějšího. Všechny programy festivalu usilují přenést účastníka do jeho vnitřního světa. Tento program by však mohl být vrcholem této cesty. Součástí této odvážné zkušenosti bude překračování svých hranic. Předpokládáme, že tento tantrický program bude spíš pro menší počet lidí. Rozhodně přednost budou mít účastníci celého běhu, minimálně však celého víkendu. Absolvování předchozích programů, zvláště těch prožitkových a meditačních, je důležité. Dvanáct hodin trvá, než se člověk zbaví běžných stresů. Rozhodnutí o tom, jaký konkrétní tantrický program, jak odvážný, jak otevřený, jak do hloubky zaměřený, jak náročný, si ponecháváme aktuálně podle vývoje festivalu. Bude to program z ohromného zásobníku programů na letních mystériích. Bude to program, který oslaví svojí intimností celý festival, bude jeho jinovým vrcholem. 

Pozvánky na akce


DESIGN 3W WEBDESIGN BRNO 2006